Przejdź do treści

Odwołanie

„Konsumentem” jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej).

Instrukcje dotyczące odwołania

Prawo do odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu jednego miesiąca bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wynosi zatem jeden miesiąc ze skutkiem od dnia:

 • w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli w posiadanie produktów, o ile zamówiłeś jeden lub więcej produktów w ramach zamówienia standardowego i ten/te produkty są/są dostarczane równomiernie.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz poinformować nas (Total Supplies BV, Noorderhaven 40, 8861AN Harlingen, numer telefonu: 0049 (0)30 577034402, adres e-mail: info@angelusbrand.eu) o swojej decyzji o odwołaniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; nie poniosą Państwo żadnych opłat z tytułu tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do momentu zwrócenia nam produktów lub dostarczenia dowodu, że odesłali nam produkty, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Produkty należy zwrócić najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Rzeczy należy odesłać na poniższy adres:

Angelusbrand.pl

Möckernstraße 64

10965 Berlin

Niemcy

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkty przed upływem terminu czternastu dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Musisz zapłacić za amortyzację produktów tylko wtedy, gdy amortyzację tę można przypisać jakimkolwiek czynnościom z Tobą, które nie były konieczne do sprawdzenia stanu, cech i funkcjonalności produktów.

Kryteria wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

 • w której przedmiotem świadczenia są produkty nieprefabrykowane, dla których wytworzenia ważny jest indywidualny wybór lub zamówienie konsumenta lub wyraźnie dostosowane do zindywidualizowanych wymagań konsumenta;
 • Dostawy produktów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
 • Dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, które jednak mogą być dostarczone najwcześniej po 30 dniach od dnia zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku , na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 • Dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt zapieczętowany, którego opakowanie nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
 • o dostawę Produktów, jeżeli po dostarczeniu zostały one nierozłącznie połączone z innymi Towarami, ze względu na ich stan;
 • o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

Formularz odwołania

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij następujące dane:

 • Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących produktów (*)/
 • świadczenie następującej usługi (*)
 • Zamówiono w dniu (*)/ otrzymano w dniu (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
 • Data

(*) Przekreśl błędną opcję.

i wyślij je do nas za pomocą formularza znajdującego się na dole tej strony lub (e) wysyłając nam e-mail na adres:

 • Adres: Total Supplies BV, Möckernstraße 64,10965 Berlin, Niemcy
 • Adres e-mail: info@angelusbrand.pl
Zamknij (esc)

wyskakujące okienko

Użyj tego wyskakującego okienka, aby osadzić formularz zapisu na listę mailingową. Alternatywnie użyj go jako prostego wezwania do działania z linkiem do produktu lub strony.

Weryfikacja wieku

Klikając Enter, potwierdzasz, że jesteś w odpowiednim wieku, aby spożywać alkohol.

Szukaj

Dodano do koszyka