Przejdź do treści

Polityka prywatności

O ile poniżej nie wskazano inaczej, podanie danych osobowych nie jest prawnie ani umownie wymagane ani wymagane do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania swoich danych. Niepodanie go nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie, o ile poniższe procedury przetwarzania nie stanowią inaczej.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Możesz korzystać z naszych stron internetowych bez podawania danych osobowych.

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, dane użytkownika są przesyłane do nas lub do naszych dostawców usług hostingowych/dostawców usług IT przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach dziennika serwera. Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę żądania, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę wysyłającego żądanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu sprawnego działania naszej strony internetowej oraz doskonaleniu naszych usług.

Zamówienia konta klienta

Konto klienta

Gdy założysz konto klienta, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę jakości zakupów i uproszczenie obsługi zamówień. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie wówczas usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zamówieniach

Kiedy składasz zamówienie, gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji i obsługi Twojego zamówienia, a także przetwarzania Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie go uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy.

Twoje dane są tutaj przekazywane na przykład wybranym przez Ciebie dostawcom usług wysyłkowych i dropshipping, dostawcom usług płatniczych, usługodawcom obsługi zamówienia oraz dostawcom usług IT. W każdym przypadku będziemy ściśle przestrzegać wymogów prawnych. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum.

Kontakt

Gromadzenie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego

Gdy skorzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w podanym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu nawiązania kontaktu. Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami.

Legalność przetwarzania, którego dokonano za Twoją zgodą, obowiązuje do momentu wycofania zgody. Wykorzystamy Twój adres e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Ostatecznie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zarządzanie towarami

Korzystanie z zewnętrznego systemu zarządzania towarami

W ramach realizacji zamówień korzystamy z systemu zarządzania towarami w celu realizacji umowy. W tym celu Twoje dane osobowe zebrane w trakcie realizacji zamówienia zostaną przesłane do

ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Niemcy

Dostawcy usług płatniczych

Korzystanie z PayPala

Wszystkie transakcje PayPal są objęte Oświadczeniem o ochronie danych PayPal. Można to znaleźć na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub przez przeglądarkę internetową użytkownika w jego systemie komputerowym. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy tych plików cookie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie pozwalają również naszym systemom rozpoznać Twoją przeglądarkę po zmianie strony i zaoferować Ci usługi. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Usługi te wymagają ponownego rozpoznania przeglądarki po zmianie strony.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz w dużej mierze uzasadniony interes polegający na zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznej dla użytkownika i efektywnej konstrukcji naszego asortymentu usług.

Pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze. Masz zatem pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i możesz zdecydować, czy chcesz zaakceptować to ustawienie w każdym indywidualnym przypadku, jak również uniemożliwić przechowywanie plików cookie i przesyłanie zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.

Korzystając z poniższych linków, możesz dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie (lub między innymi je dezaktywować) w najpopularniejszych przeglądarkach:

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Analiza

Przetwarzanie danych opisane w dalszej części tej sekcji, w szczególności ustawianie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz w dużej mierze uzasadniony interes:

- w opartym na potrzebach i ukierunkowanym na cele projektowaniu naszej strony internetowej, na przykład za pomocą narzędzi do analizy i statystyk

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą.

Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci Google Analytics firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest administratorem danych odpowiedzialnym za Twoje dane, jeśli masz miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej odwiedzających. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja adresu IP jest aktywna na tej stronie internetowej. Google wykorzystuje to do wcześniejszego skrócenia Twojego adresu IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Zgodnie z Umową o ochronie danych między USA a UE firma Google uzyskała certyfikat „Privacy Shield” i w związku z tym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem [ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ].

Możesz ustawić plik cookie rezygnacji, aby uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach. Pliki cookie rezygnacji zapobiegają gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Musisz zrezygnować ze wszystkich używanych systemów i urządzeń, aby to działało kompleksowo. Jeśli klikniesz tutaj, zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji: Wyłącz Google Analytics .

Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=en .

Prawa osób, których to dotyczy, i czas przechowywania

Czas przechowywania

Po zakończeniu przetwarzania objętego umową dane są początkowo przechowywane przez okres gwarancji, następnie zgodnie z okresami przechowywania określonymi przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe i handlowe, a następnie usuwane po upływie tego okresu, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę do dalszego przetwarzania i wykorzystania.

Prawa osoby, której to dotyczy

Jeśli wymogi prawne są spełnione, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 RODO: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz do przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej.

Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu regulacyjnego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważasz, że Twoje dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli opisane tutaj przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku skutecznego sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów lub praw i wolności, lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu, powiadamiając nas o tym. Jeśli sprzeciw zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej.

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2018

Zamknij (esc)

wyskakujące okienko

Użyj tego wyskakującego okienka, aby osadzić formularz zapisu na listę mailingową. Alternatywnie użyj go jako prostego wezwania do działania z linkiem do produktu lub strony.

Weryfikacja wieku

Klikając Enter, potwierdzasz, że jesteś w odpowiednim wieku, aby spożywać alkohol.

Szukaj

Dodano do koszyka